NeuroMentalilla (ent. Helsinki Asperger Center) on ryhmäkuntoutuskokemusta 10 vuoden ajalta, jonka perusteella on rakentunut toimiva ja tuloksellinen ryhmäkuntoutuksen toimintamalli. NeuroMentalin ryhmäkuntoutusmallissa  ryhmäkuntouttaja tapaa ensin asiakasta kahdenkesken sopimuksen mukaisesti ja perehtyy asiakkaan sekä tarvittaessa hänen perheensä kanssa yhdessä hänen kokonaistilanteeseensa. Yksilötapaamisissa määritellään asiakkaan keskeiset kehittämisen haasteet ja valmentaudutaan ryhmäkuntoutukseen. Luottamuksellisen hoitosuhteen rakentuminen mahdollistuu ja taitojen omaksuminen tehostuu, kun sama terapeutti toimii sekä yksilö- että ryhmäterapeuttina. Asiakkaalle yksilökäynneillä tuttu ja turvalliseksi tullut terapeutti pystyy luotsaamaan asiakasta hänelle uusia vaatimuksia edustavassa tilanteessa. Ryhmäkuntoutuksessa voidaan ottaa esille asiakkaiden keskeisiä erityisongelmia, koska terapeutit ovat perehtyneet kyseisen asiakkaan erityistarpeisiin.

NeuroMentalilla on käynnissä useita kuntoutusryhmiä lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmissä harjoitellaan esimerkiksi vuorovaikutusta, käyttäytymistä ja sosiaalisia taitoja samanikäisten kanssa. Keskeisiä asioita ovat itsetunnon vahvistuminen, toisten huomioon ottaminen, rohkeus toimia ryhmän jäsenenä, vertaiskokemusten jakaminen ja taitojen harjoittelu.

Ryhmien kesto ja rakenne: Yleensä ryhmissä on kaksi ryhmänvetäjää ja neljä asiakasta. Ryhmäkuntouttajina toimivat kokeneet terapeutit ja kuntouttajat. Ryhmä valitaan asiakkaan kuntoutustarpeiden mukaisesti ja kesto vaihtelee esimerkiksi 10 ryhmäkuntoutuskerrasta 30 ryhmäkertaan. Yksilökäyntejä voi olla esimerkiksi 7-10, joista puolet toteutetaan ennen ryhmän alkua ja loput ryhmäkuntoutuksen aikana, jolloin yksilökäynneillä tuetaan asiakkaan ryhmäprosessia. Asiakkaan edistyessä tavoitteissaan saattaa ryhmäkuntoutuksen aikana nousta esiin uusia asioita, joita on tärkeää työstää yksilökäynneillä kahden kesken asiakkaan kanssa.

 

Syksyllä 2014 alkaa Neuromentalissa lasten sosiaalisten taitojen ryhmä. Ryhmä sopii 9-12 vuotiaille tytöille ja pojille. Ryhmä alkaa, kun siihen on ilmoittautunut mukaan riittävä määrä lapsia. Ryhmä on suunniteltu 4-6:lle lapselle.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 10:n viikon ajan. Yksi ryhmäkerta on 90 minuuttia. Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti Heidi Fallenius ja sairaanhoitaja Jaakko Juvonen. Heiltä ja Neuromentalista saa lisätietoja.

Heidi puh: 040 578 7937 ja Jaakko puh: 050 595 1898